Navigacija

Željana Kovačević

Referent za knjigovodstvene poslove - II-35
Filozofski fakultet
051/322-780

Projekti

Unapređenje upravljanja i rukovođenja kroz podučavanje

Na visokoškolskim ustanovama na Zapadnom Balkanu, nastavno osoblje se bira na osnovu istraživačkih postignuća ili profesionalnih vještina koje olakšavaju realizaciju nastavnog procesa u okviru svoje stručne oblasti u kojoj dobijaju nastavno-naučno zvanje. Savremeni pristupi potenciraju pomijeranje ka visokom obrazovanju zasnovanom na kompetencijama (Competency-Based Higher Education (CBHE)) i paradigmi zasnovanoj na ishodima. Naglašava se u svim fazama visokoškolske nastave...

Broj projekta 1251324
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
prof. dr Siniša Lakić
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Sanja Partalo
Željana Kovačević
doc. dr Dragan Partalo
dr Dragan Dragomirović
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Finansijer EUROPEAN COMMISSION EUROPEAN EDUCATION AND CULTURE EXECUTIVE AGENCY
Početak realizacije 01.12.2022.
Završetak projekta 30.11.2025.
Vrijednost projekta 46165.0 BAM

Poznavanjem kulturne baštine do poštovanja različitosti

Projekat za cilj ima upoznavanje sa različitim kulturološkim obilježjima i razvojem tolerancije na različitosti, sa posebnim akcentom na kulturu i identitet srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa rođenjem svaki čovjek dobija identitet koji je nedvosmisleno povezan sa istorijom. Prošlost ima veliku ulogu u procesu odrastanja i sazrijevanja čovjeka i oblikovanju njegovih etničkih stavova i pogleda...

Broj projekta 1251325
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim Željana Kovačević
Marko Aćić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Borivoje Milošević
prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Slaviša Jenjić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 02.11.2023.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić Lovrić
Projektni tim Marko Aćić
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Milica Drobac Pavićević
prof. dr Srđan Dušanić
doc. dr Mihajlo Savić
Đorđe Stojisavljević, ma
doc. dr Aleksandar Pajkanović
prof. dr Ivana Zečević
Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
Milana Damjenić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 01.03.2024.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Želimir Dragić
Marko Aćić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Aleksandra Hadžić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. dr Dragan Partalo
Mirjana Predić, ma
prof. dr Miroslav Drljača
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Emir Muhić
prof. dr Kristina Pantelić Babić
prof. dr Dragan Matić
Željana Kovačević
prof. dr Tatjana Marić
mr Kristijan Popović
prof. dr Svetlana Borojević
prof. dr Tatjana Mihajlović
Tanja Glišić, ma
dr Nevena Vučen Papić
prof. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Slavica Tutnjević
prof. dr Slaviša Jenjić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 01.07.2024.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Svi za inkluzivno obrazovanje

Obrazovne politike razvijenih zemalja u Evropi i svijetu značajno su se približile postizanju osnovnog cilja inkluzivnog obrazovanja uvođenjem kvalitativnih promjena u njihov obrazovni sistem. Istraživanja na temu inkluzivnog obrazovanja (Mittler, 2000; Ainscov, 2002) sugerišu da su razvoj i napredak društva uslovljeni smanjenjem razlika u društvu...

Broj projekta 1251312
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim Tanja Glišić, ma
Ozren Trišić
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
Željana Kovačević
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.11.2020.
Završetak projekta 31.12.2021.
Vrijednost projekta 45500.0 BAM

Tranzicija sa studija na posao studenata sa invaliditetom u visokom obrazovanju Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore

Cilj projekta je olakšavanje i ubrzavanje studija za studente sa invaliditetom, s jedne strane, i približavanje tržišta rada ovim studentima kako bi im studij bio olakšan i kako bi se po završetku studija što prije zapošljavali, s druge strane.

Broj projekta 0830042
Status Neaktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Draženko Jorgić
Projektni tim prof. dr Nebojša Macanović
prof. dr Margareta Skopljak
prof. dr Dragan Matić
Željana Kovačević
prof. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Brane Mikanović
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2015.
Završetak projekta 14.10.2018.
Vrijednost projekta 144664.0 BAM