Navigacija

Marko Aćić

Stručni saradnik za nastavu - II-17
Filozofski fakultet
051/322-780

Bibliografija

Ostali radovi

  Izborne aktivnosti u neizbornom periodu: Analiza dnevnih novina (online izdanja)

  Izdavač Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  ISSN/ISBN 978-99955-59-83-0
  Godina 2016
  Autori Dragan Dragomirović i Marko Aćić
  Strana od 38
  Strana do 47

Knjige

  BIBLIOGRAFIJA RADOVA - BANJALUČKI NOVEMBARSKI SUSRETI (2000-2014)

  Izdavač UNIVERZITET U BANJOJ LUCI, FILOZOFSKI FAKULTET
  ISBN 978-99955-59-82-3
  Godina 2016
  Autori Drago Branković i Marko Aćić
  Tip knjige naučno-leksikografska i enciklopedijska publikacija
  Broj strana 151

Projekti

Poznavanjem kulturne baštine do poštovanja različitosti

Projekat za cilj ima upoznavanje sa različitim kulturološkim obilježjima i razvojem tolerancije na različitosti, sa posebnim akcentom na kulturu i identitet srpskog naroda u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Sa rođenjem svaki čovjek dobija identitet koji je nedvosmisleno povezan sa istorijom. Prošlost ima veliku ulogu u procesu odrastanja i sazrijevanja čovjeka i oblikovanju njegovih etničkih stavova i pogleda...

Broj projekta 1251325
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim Željana Kovačević
Marko Aćić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Borivoje Milošević
prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Slaviša Jenjić
Finansijer Ministarstvo civilnih poslova BiH
Početak realizacije 01.01.2023.
Završetak projekta 02.11.2023.
Vrijednost projekta 5000.0 BAM

Jačanje pedagoših i digitalnih kompetencija nastavnika

Kroz kreiranje i pilotiranje edukativnog programa unaprijediti profesionalne kompetencije nastavnika za primjenu pedagoško-digitalnih vještina u nastavnom procesu. Ishod 1: Razvijen kurikulum edukativnog programa unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika Ishod 2: Ojačane pedagoško-digitalne kompetencije nastavnika Ishod 3: Kreiran, validiran i prezentovan program unapređenja pedagoško-digitalnih kompetencija nastavnika.

Broj projekta 1251322
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Radetić Lovrić
Projektni tim Marko Aćić
prof. dr Draženko Jorgić
prof. dr Milica Drobac Pavićević
prof. dr Srđan Dušanić
doc. dr Mihajlo Savić
Đorđe Stojisavljević, ma
doc. dr Aleksandar Pajkanović
prof. dr Ivana Zečević
Željana Kovačević
prof. dr Siniša Lakić
Milana Damjenić, ma
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 01.03.2024.
Vrijednost projekta 149815.0 BAM

Dobri potomci su dobri preci

Projekat „Dobri potomci su dobri preci“ podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, jezika i književnosti, pedagogije i psihologije, a koja za cilj imaju razvijanje osjećaja za nacionalni identitet i integritet, kao i zaštitu i promociju nematerijalne kulturne baštine srpskog naroda.

Broj projekta 1251321
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni stručni (profesionalni)
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Slaviša Jenjić
Marko Aćić
prof. dr Borivoje Milošević
prof. dr Tanja Stanković - Janković
dr Dragan Dragomirović
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
Finansijer FOND ZA IZBEGLA ,RASELJENA LICA I ZA SARADNJU SA SRBIMA U REGIONU
Početak realizacije 01.09.2022.
Završetak projekta 21.12.2022.
Vrijednost projekta 1000.0 BAM

Osnaživanje i promovisanje vrijednosti inkluzije u vaspitanju i obrazovanju

Naš program će se u početku zasnivati na teorijskoj i praktičnoj obuci studenata, angažovanih vršnjačkih edukatora sa pet nastavničkih fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u ljetnom semestru školske 2021/2022. godine. Obučeni vršnjački edukatori realizovaće aktivnosti (interaktivna predavanja, radionice, panel diskusije) sa svojim nastavnicima na pet fakulteta za obuku nastavnika...

Broj projekta 1251317
Status Neaktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Sanja Partalo
Projektni tim doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Aleksandra Šindić-Radić
prof. dr Margareta Skopljak
doc. dr Želimir Dragić
Marko Aćić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Sanja Josifović-Elezović
prof. dr Aleksandra Hadžić
prof. dr Tamara Pribišev-Beleslin
doc. dr Dragan Partalo
Mirjana Predić, ma
prof. dr Miroslav Drljača
Aleksandar Pajkić, ma
prof. dr Emir Muhić
prof. dr Kristina Pantelić Babić
prof. dr Dragan Matić
Željana Kovačević
prof. dr Tatjana Marić
mr Kristijan Popović
prof. dr Svetlana Borojević
prof. dr Tatjana Mihajlović
Tanja Glišić, ma
dr Nevena Vučen Papić
prof. dr Ljiljana Jerković
prof. dr Slavica Tutnjević
prof. dr Slaviša Jenjić
Finansijer UNICEF
Početak realizacije 01.03.2022.
Završetak projekta 01.07.2024.
Vrijednost projekta 41900.0 BAM

Srpski identitet u Bosni i Hercegovini

Projekat "Srpski identitet u Bosni i Hercegovini" podrazumijeva održavanje niza predavanja iz oblasti istorije, istorije jezika i književnosti, istorije pedagogije i istorije političke misli srpskog naroda u Bosni i Hercegovini pokrivajući istorijski period od 1463. do 1918. godine. Cilj projekta je očuvanje nacionalnog identiteta Srba u Bosni i Hercegovini, sa akcentom na očuvanju istorije i kulturne baštine...

Broj projekta 1251314
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni obrazovni
Organizaciona jedinica Filozofski fakultet
Rukovodilac prof. dr Boško Branković
Projektni tim prof. dr Srđan Dušanić
prof. dr Slaviša Jenjić
dr Dragan Dragomirović
doc. dr Snježana Kević-Zrnić
prof. dr Tanja Stanković - Janković
prof. dr Borivoje Milošević
Marko Aćić
Finansijer MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANJA REPUBLIKE SRBIJE
Početak realizacije 01.06.2021.
Završetak projekta 08.11.2021.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM