Navigacija

prof. dr Đuka Ninković-Baroš
vanredni profesor

051/234-100
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za dermatovenerologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Dermatovenerologija vanredni profesor 26. januar 2023.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DV Dermatovenerologija
ISM07DTV Dermatovenerologija
ISS07DERMA Dermatovenerologija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18ZNJŽD Zdravstvena njega žena u dermatovenerologiji
OZNJ16ZNJD Zdravstvena njega u dermatovenerologiji
OS18ITZNJD Izabrane teme iz zdravstvene njege u dermatovenerologiji

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris čoveka

  DOI 10.2298/VSP160630370G
  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2018
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Volumen 75
  Broj 6
  Strana od 598
  Strana do 603
  Veb adresa http://www.vma.mod.gov.rs/vsp6-2018-za_sajt.pdf

  Morphological characteristics of lateral branches of human basilar artery

  Časopis VOJNOSANITETSKI PREGLED
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš i Božo Krivokuća
  Strana od 10
  Strana do 11

  Primjena autohemoterapije u liječenju hronične urtikarije.

  Časopis BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i Svetozar Krivokuća
  Volumen 7
  Broj 2
  Strana od 184
  Strana do 191

  Lamotrigine Associated DRESS Syndrome- a Case Report.

  DOI DOI:10.1515/sjdv-2015-00031821-0902, DOI: 10.1515/sjdv-2015-0003, December
  Časopis Serbian Journal of Dermatology and Venereology
  Godina 2015
  Autori Jagoda Balaban i Đuka Ninković-Baroš
  Volumen 7
  Broj 1
  Strana od 23
  Strana do 33

  Sterološka analiza melanocitnih promjrna kože

  Clinical and Morphological Characteristics of Cutaneous Melanoma

  DOI 1172-4079-1-PB
  Časopis ACTA DERMATOVENEROLOGICA CROATICA
  Godina 2014
  Autori Jagoda Balaban, Đuka Ninković-Baroš, Dragana Grujić, Dragana Starović i Milanka Ćelić
  Volumen 22
  Broj 4
  Strana od 271
  Strana do 277
  Veb adresa Website: http://hrcak.srce.hr/adc

  Komparativna analiza uspeha lečenja psorijaze standardnim terapijskim modalitetima i balneoterapijom.

  DOI 10.2298/MPNS1406154N
  Časopis MEDICINSKI PREGLED
  Godina 2014
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin i Bogdan Zrnić
  Volumen 67
  Broj 5-6
  Strana od 154
  Strana do 160
  Veb adresa http://www.doiserbia.nb.rs/img/doi/0025-8105/2014/0025-81051406154N.pdf, office@dlv.org.rs dlv@neobee.net

  Cutaneous blastomycosis.

  Časopis Serbian journal of dermatology and venereology
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Jagoda Balaban, Svetlana Tomašević Pavlović, Aleksandra Salapura, Gorana Popović i Dušanka Brđanin
  Volumen 4
  Broj 3
  Strana od 101
  Strana do 148

  Pemphgus vulgaris udružen sa mycosis fungoides-prikaz slučaja.

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2009
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Bogdan Zrnić i Vesna Gajanin
  Volumen 40
  Broj 1
  Strana od 45
  Strana do 48

  Najčešći uzroci kontaktnog alergijskog dermatitisa dijegnostikovani u dermatovenerološkoj klinici KC Banja Luka

  Časopis SCRIPTA MEDICA
  Godina 2001
  Autori Jagoda Balaban i Đuka Ninković-Baroš
  Volumen 32
  Broj 2
  Strana od 81
  Strana do 85

Radovi sa skupova

  Morfološke karakteristike arteriae cerebelli inferior anterior

  Naučni skup 5. međunarodni kongres doktora medicine Republike Srpske
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 39
  Strana do 43

  MORFOLOŠKE KARAKTERISTIKE ARTERIAE CEREBELLI INFERIOR ANTERIOR

  Naučni skup V medjunarodni kongres doktora mediine
  Godina 2017
  Autori Vesna Gajanin, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin, Svetozar Krivokuća i Đuka Ninković-Baroš

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimmune chronic urticaria

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i Svetozar Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Morfometrijska analiza bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup Peti kongres Srpskog anatomskog društva Srbije sa međunarodnim učešćem
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Mirka Šarović Vukajlović, Radoslav Gajanin i Đuka Ninković-Baroš

  Application of autohemotherapy in the treatment of autoimune chronic urticaria.

  Naučni skup 25th EADV congress
  Godina 2016
  Autori Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Igor Sladojević, Radoslav Gajanin i S Krivokuća
  Strana od 2315
  Strana do 2315

  Parametri funkcije štitne žlijezde kod pacijenata sa hroničnnom urtikarijom.

  Naučni skup Osmi međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Godina 2016
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 286
  Strana do 290

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4 Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelosti 4 Kongresa doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Morfološke karakteristike bočnih grana arteriae basilaris

  Naučni skup 4th Congress of Medical doctors of the the Republic of Srpska
  Publikacija Zbornik sažetaka i izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Mirka Šarović Vukajlović, Igor Sladojević, Tatjana Bućma i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 332
  Strana do 333

  Uticaj infekcije Helicobacter pylori na težinu kliničke slike kod oboljelih od urtikarije

  Naučni skup 4 th Congress of Medical Doctors of the Republic of Srpska
  Publikacija Zbornik izabranih radova u cjelini
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 190
  Strana do 193

  Incidence of Helicobacter pylori infection in patients with urticaria

  Naučni skup 1st International Symposium Future in Dermatology, 2015
  Publikacija zbornik radova
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš

  Karakteristike karcinoma cerviksa operativno liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres"Ekologija, zdravlje, rad, sport", Banja Luka 2015
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Rade Vilendečić, Vesna Ećim Zlojutro, Slavko Grbić i Pavle Budakov
  Strana od 189
  Strana do 195

  Komparativna analiza terapijskih modaliteta kod psorijaze

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" 2015
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 515
  Strana do 518

  Citološke karakteristike i pouzdanost aspiracije tankom iglom u dijagnostici pleomorfnog adenoma pljuvačnih žlijezda.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Radoslav Gajanin, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Božana Babić, Marinko Karalić i Slavko Grbić
  Strana od 133
  Strana do 140

  Uticaj infekcije Helicobacter pylori na težinu kliničke slike kod oboljelih od hronične urtikarije.

  Naučni skup 4. Kongres doktora medicine Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 190
  Strana do 193

  Komparativna analiza terapijskih modaliteta kod psorijaze

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Godina 2015
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin i Radoslav Gajanin
  Strana od 515
  Strana do 518

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p16INK4a u diferencijaciji preneoplastičnih i neoplastičnih lezija grlića materice

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova:7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, S Vilendečić, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Vesna Ećim-Zlojutro, Pavle Budakov, Vesna Ljubojević i S Grbić
  Strana od 181
  Strana do 188

  Karakteristike karcinoma cerviksa operativno liječenih u Kliničkom centru Banja Luka

  Naučni skup Ekologija, zdravlje, rad, sport
  Publikacija Zbornik radova: 7. Međunarodni kongres "Ekologija,zdravlje,rad,sport"
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Vesna Ljubojević, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, S Vilendečić, Vesna Ećim-Zlojutro, Slavko Grbić i Pavle Budakov
  Strana od 189
  Strana do 195

  Značaj imunohistohemijske ekspresije p 16 INK 4a u diferencijaciji preneoplastičnih I neoplastičnih lezija grlića materice

  Naučni skup Sedmi međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" 2015
  Godina 2015
  Autori Živorad Gajanin, Rade Vilendečić, Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Vesna Ećim Zlojutro, Pavle Budakov, Vesna Ljubojević i Slavko Grbić
  Strana od 181
  Strana do 188

  Atypical Spitz tumor – case report.

  Naučni skup 1st Euro-Asian melanoma congress in Bosnia and herzegovina
  Publikacija Abstract book
  Godina 2014
  Autori Radoslav Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Mirko Šatara i Vesna Gajanin
  Strana od 69
  Strana do 70

  Metabolički sindrom i procjena desetogodišnjeg rizika nastanka kardiovaskularnih bolesti

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres „Ekologija, zdravlje, rad, sport“
  Publikacija Zbornik radova 2
  Godina 2013
  Autori Alma Prtina, Milkica Grabež, Zorislava Bajić i Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 268
  Strana do 272

  Najčešći parametri metaboličkog sindroma kod pacijenata oboljelih od psorijaze

  Naučni skup Šesti međunarodni kongres "Ekologija, zdravlje, rad, sport" 2013
  Publikacija Zbornik radova-kompletan rad
  Godina 2013
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Alma Prtina i Radoslav Gajanin
  Strana od 141
  Strana do 147

  Komparativna analiza uspjeha liječenja psorijaze standardnim terapijskim modalitetima i balneoterapijom

  Naučni skup 2/19. Kongres Udruženja dermatovenerologa Srbije, 2013
  Godina 2013
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav gajanin i Alma Prtina
  Veb adresa Zbornik Apstrakata; O-15:30-1.

  Imiquimod u terapiji tumora kože

  Naučni skup XII Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Zbornik apstrakata
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Jagoda Balaban, Gorana Popović i Dusanka Brđanin
  Strana od 65
  Strana do 66

  Keratosis follicularis.

  Naučni skup II Kongres patologa Bosne i Hercegovine sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova i sažetaka
  Godina 2012
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Radoslav Gajanin, Alma Prtina i Gordana Popović
  Strana od 234
  Strana do 237
  Veb adresa http://udruzenjepatologars.org/obavijesti/Zbornik%20sazetaka.pdf

  Kliničke i histopatološke karakteristike melanoma kod pacijenata u KC Banjaluka od 2009-2011

  Naučni skup I SIMPOZIJUM UDRUŽENJA DERMATOVENEROLOGA REPUBLIKE SRPSKE
  Publikacija Knjiga apstrakata
  Godina 2012
  Autori Jagoda Balaban, Đuka Ninković-Baroš, Gorana Popović, Jevrosima Roljić, Milanka Ćelić i Dragana Grujić

  Hidradenitis suppurativa kod pacijenata liječenih tuberkulostatskom terapijom, dijagnostičke i terapijske dileme

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Publikacija Program i zbornik sažetaka-XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić i Dane Ristić
  Strana od 70
  Strana do 72

  Najčešće komponente metaboličkog sindroma kod pacijenata sa psorijazom liječenih u klinici za kožne i polne bolesti kc Banjaluka

  Naučni skup XVI Beogradski dermatološki dani
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Vesna Gajanin, Bogdan Zrnić i Dane Ristić

  Učestalost metaboličkog sindroma kod oboljelih od psorijaze

  Naučni skup 2. kongres doktora medicine Republike Srpske
  Godina 2011
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Bogdan Zrnić, Alma Prtina i Vesna Gajanin

  Mycosis fungoides or coexistence pemphigus and mycosis fungoides

  Naučni skup 6th EADO Congress, Athens, Greece
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2010
  Autori Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Gorana Popović i Milanka Ćelić
  Strana od P106
  Veb adresa www.eado2010.org

  Porphyria cutanea tarda in patient with newly discovered diabetes mellitus type 2

  Naučni skup IV Congress Of Dermatovenerologists Of Macedonia,2009
  Publikacija Book of abstracts
  Godina 2009
  Autori Đuka Ninković-Baroš
  Strana od 52
  Strana do 52

Knjige

  Dermatopatološki priručnik.

  Izdavač Univerzitet u Banjoj Luci, Medicinski fakultet
  ISBN 978–99938–42–71–2
  Godina 2014
  Autori Bogdan Zrnić, Radoslav Gajanin, Jagoda Balaban, Vesna Gajanin, Đuka Ninković-Baroš, Alma Prtina, Svetlana Tomašević Pavlović i Božana Babić
  Tip knjige pomoćni udžbenik

  Dermatovenerologija Bogdan Zrnić

  Izdavač Medicinski fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99938-42-62-0
  Godina 2012
  Autori Bogdan Zrnić, Marina Jovanović, Sonja Prčić, Slobodan Stojanović, Milan Matić, Zorica Gajinov, Milica Subotić, Zoran ...........Golušin i Đuka .........Ninković-Baroš
  Tip knjige osnovni udžbenik
  Broj strana 350