Navigacija

Kabinet rektora

Prof. dr Radoslav Gajanin
Rektor
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
E-pošta: info@unibl.org


Branislav Blagojević
Šef kabineta rektora
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
Faks: +387 51 315 694
E-pošta: branislav.blagojevic@unibl.org


Dario Stanković
Viši stručni saradnik za odnose s javnošću
Telefon: +387 51 321 480,
E-pošta: dario.stankovic@unibl.org
info@unibl.org


Ljubiša Udovičić
Rukovodilac Jedinice za internu reviziju
Telefon: +387 51 326 011
E-pošta: ljubisa.udovicic@unibl.org


Dijana Sailović
Tehnički sekretar
Telefon: +387 51 321 171, +387 51 321 174
E-pošta: dijana.sailovic@unibl.org