Navigacija

Univerzitetski računarski centrar (URC)

Univerzitetski računarski centar (URC) osnovan je 1991. godine u sklopu Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci. URC je osnovan kako bi se članicama Univerziteta obezbijedili računarski servisi. Njegov prvi direktor bio je prof. dr Miroslav Rogić. Usljed ratnih dešavanja, aktivnosti URC-a bile su usporene sve do sredine 1995. godine, kada je uspostavljena prva internetska veza između URC-a i Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. To je ujedno bila i prva internetska veza u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.

Dana 6. maja 1995. je uspostavljena prva veza, da bi trajna veza bila ostvarena dva dana kasnije. Ovaj projekat je realizovan zahvaljujući entuzijazmu zaposlenih u URC-u i grupe studenata volontera. Telekom Srpske je podržao projekat donacijom jednog radio-relejnog kanala na trasi Banja Luka – Beograd.

Neposredno nakon toga instalirano je i osam modemskih dial-up linija za pristup mreži sa računara izvan URC-a. U oktobru 1999. godine uspostavljena je računarska mreža Univerziteta u Banjoj Luci (100 Mbps LAN, 2 Mbps WAN). Za povezivanje starog kampusa upotrijebljen je optički kabl. To je bila prva implementacija optike za prenos podataka u Bosni i Hercegovini. Finansijsku i stručnu pomoć za realizaciju projekta dala je Vlada Slovenije, odnosno akademska mreža Slovenije ARNES. Uz sve fakultete Univerziteta u Banjoj Luci, na ovu mrežu su bili priključene Narodna i univerzitetska biblioteka Republike Srpske i Gimnazija Banja Luka. 

URC je inicirao osnivanje Akademske i istraživačke mreže Republike Srpske (SARNET), koju je Vlada Republike Srpske zvanično osnovala sredinom 2000. godine. 

U septembru 2018. godine završena je implementacija Fakultetskog informacionog sistema, što je omogućilo studentima da većinu administrativnih poslova, uključujući i prijavu ispita, obavljaju od kuće.

URC je do 2013. godine bio smješten u prostorijama Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, a od 23. septembra 2013. godine preselio se u sopstveni objekat, na adresi:
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, Univerzitetski grad. 

Kao lider u uvođenju novih IK tehnologija u RS i BiH, URC je u toj oblasti bio ispred telekomunikacionih kompanija u BiH. Uz to, URC je bio i rasadnik kadra za telekomunikacione kompanije koje su nešto kasnije krenule sa vlastitim investicijama u internet, kao što su Telekom Srpske, BlicNet i dr. Politikom otvorenog pristupa internetu za sve mlade, studente i srednjoškolce, u pionirskim danima razvoja interneta, pobuđen je interes mladih za nove tehnologije, što je stvorilo želju i mogućnost njihovog daljeg školovanja u IKT. Neki od njih su danas ostvarili vrhunske domete u toj oblasti na najvišem nivou, kao npr. direktori najvećih kompanija u Evropi (Deutsche Telekom i dr.).


Aleksandar Gaćina
Rukovodilac računarskog centra
Telefon: +387 (0)51/321-071
E-pošta: aleksandar.gacina@unibl.org


Nebojša Babić
Viši stručni saradnik - mrežni administrator
Telefon: +387 (0)51/321-082
E-pošta: nebojsa.babic@unibl.org


Sanja Marković
Viši stručni saradnik - sistem analitičar
Telefon: +387 (0)51/321-080
E-pošta: sanja.markovic@unibl.org


Branislav Jovković
Viši stručni saradnik - administrator sigurnosti
Telefon: +387 (0)51/321-081
E-pošta: branislav.jovkovic@unibl.org


Slađana Grujić
Viši stručni saradnik - sistem administrator
Telefon: +387 (0)51/321-078
E-pošta: sladjana.grujic@unibl.org


Đorđe Stojisavljević
Viši stručni saradnik - programer
Telefon: +387 (0)51/321-070
E-pošta: djordje.stojisavljevic@unibl.org


Boris Topalović
Viši stručni saradnik - administrator baze podataka
Telefon: +387 (0)51/321-079
E-pošta: boris.topalovic@unibl.org


Milan Ćelić
Pripravnik
Telefon: +387 (0)51/321-079
E-pošta: milan.celic@unibl.org


Mladen Ritan
Operater
Telefon: +387 (0)51/321-083
E-pošta: mladen.ritan@unibl.org


Gordana Milaković
Kurir - spremačica
Telefon: +387 (0)51/321-070