Navigacija

Konfucijev institut

Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci je obrazovni centar osnovan u decembru 2017. godine u cilju promovisanja kineskog jezika i kulture. Ovdje polaznici imaju priliku da se direktno upoznaju sa kineskom kulturom i jezikom preko izvornih govornika i profesora kineskog jezika. Konfucijev institut je smješten na 1. spratu Fakulteta političkih nauka.
Institut se zalaže za uvođenje programa upoznavanja kineskog jezika i kulture za djecu predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta, studente i profesore, kao i sve one koji su zainteresovani za to da uče kineski jezik i saznaju više o kineskoj kulturi i običajima. Na kraju programa dobijaju sertifikate o uspješnom završetku tromjesečnog kursa kineskog jezika, uz mogućnost polaganja HSK ispita (kineskog nacionalnog standardizovanog testa kojim se određuje nivo poznavanja kineskog jezika nematernjih govornika) u prostorijama Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, koji je i centar za polaganje ovog međunarodno priznatog ispita. U biblioteci Fakulteta političkih nauka Konfucijev institut posjeduje preko 2000 naslova o Kini i kineskoj kulturi, i to na kineskom i engleskom jeziku. Oni mogu pomoći građanima da bolje upoznaju ovu zemlju i njenu kulturu, kao i društvene i ekonomske tokove.

Polaznici imaju priliku i da učestvuju na takmičenju iz poznavanja kineskog jezika i kulture „Kineski most”, koji se održava svake godine, te da, ukoliko pobijede, predstavljaju svoju zemlju u Kini. Polaznici Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci osvojili su 2019. godine prvo i treće mjesto na ovom takmičenju. Za grupu zainteresovanih polaznika Institut je 2019. godine organizovao i dvosedmični ljetni kamp u NR Kini. Osim učenja jezika, Konfucijev institut svim zainteresovanim građanima nudi kurs borilačke vještine taiđi, kao i edukativne radionice kineske kaligrafije, tradicionalnog kineskog slikarstva, kineske čajne ceremonije, umjetnosti rezanja papira, kineskog šaha veići, kineskog kulinarstva, kineskog tradicionalnog i modernog plesa i sl., a organizuje i predavanja na razne teme i promocije knjiga, na kojima se može saznati više o kulturi, običajima, tradiciji te društvenim i ekonomskim prilikama u NR Kini. Pored spomenutih kurseva, koji se održavaju u prostorijama Konfucijevog instituta, redovno se organizuju i fakultativni kursevi kineskog jezika u vrtiću „Montesori”, Centru za podršku roditeljima i djeci „Gnijezdo”, Osnovnoj školi „Vuk S. Karadžić” u Banjoj Luci, kao i u Gimnaziji Banja Luka (u kojoj je otvorena Konfucijeva učionica), zatim kurs tradicionalnog kineskog slikarstva i kaligrafije u Tehnološkoj školi Banja Luka te fakultativni kurs kineskog jezika i poslovnog bontona u Ekonomskoj školi Banja Luka i Ekonomskoj školi Doboj.

Ni časovi taiđija ne održavaju se samo u prostorijama Konfucijevog instituta. Naime, u saradnji sa predstavnicom Grada Banja Luka i predsjednicom Upravnog odbora Udruženja Dnevnog centra za stare osobe u Banjoj Luci, kurs ove vježbe, koja se danas praktikuje širom svijeta jer se pokazala višestruko korisnom za zdravlje ljudi, Institut organizuje i u Dnevnom centru za stara lica Banja Luka. Sa Zavodom za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović” Institut takođe ima saradnju, i to u vidu obuke iz taiđija za fizioterapeute ovog zavoda, kako bi oni dalje mogli da praktikuju vježbu sa svojim pacijentima. Konfucijev institut je u svom djelovanju ostvario saradnju sa mnogim institucijama u Republici Srpskoj. Tako je podržao Muzej Republike Srpske i njegovu Reviju arheološkog filma, brčansku omladinsku organizaciju Mali princ i Poliglota institut u redovnom organizovanju raznih edukativnih radionica za sve zainteresovane u tom gradu, sa Akademijom umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci obilježio je Međunarodni dan muzike, predstavivši javnosti kinesku tradicionalnu muziku i instrumente i sl.

Među medijski zapaženijim kulturnim događajima jesu: obilježavanje Međunarodnog dana Konfucijevih instituta 2018. godine interaktivnim radionicama za djecu i odrasle u parku „Petar Kočić” i predstavom Dječijeg pozorišta Republike Srpske, u kojoj je na zanimljiv način prikazan svakodnevni život ljudi u Kini, te svečanim programom koji su u Kulturnom centru Banski dvor priredili polaznici kursa kineskog jezika i kulture, zatim svečano otvaranje Dao terase na Fakultetu političkih nauka 2019. godine, kada je promovisan i prevod djela „Mrguda” Petra Kočića na esperanto i kineski jezik, nastao kao plod saradnje Instituta, Međunarodnog udruženja naučnih radnika – AIS, Gradskog esperanto društva „La mondo” Banja Luka te Tianjina esperanto asocio iz Tjenđina, kao i ovogodišnja proslava Kineske nove godine.

Kao spona između institucija Republike Srpske i NR Kine za uspostavljanje kontakata i ostvarivanje bolje saradnje, Konfucijev institut je predstavnicima Grada Banja Luka i Turističke organizacije Banja Luka organizovao učešće na Međunarodnom sajmu turizma u kineskom gradu Tjenđin, gdje su predstavili program turističke ponude Banje Luke, a takođe je organizovao nekoliko zvaničnih posjeta delegacija iz akademskih i političkih krugova Republike Srpske i NR Kine. Institut pruža i pomoć pri pokretanju studijskog programa sinologije na Univerzitetu u Banjoj Luci. U proteklom periodu objavio je nekoliko stipendija namijenjenih studentima, za univerzitete u Kini. Konfucijev institut zapošljava sedam radnika. To su: jedan domaći direktor, jedan kineski direktor, dva stručna saradnika te tri profesora kineskog jezika i kulture.
Domaći direktor je Ljiljana Stević, koja funkciju obavlja od osnivanja Instituta. Funkciju kineskog direktora obavljala je Jing Cai (Ying Cai) (2017–2019) i Šen Li (Shen Li) (2019–).

Vizija Konfucijevog instituta jeste da postane važan izvor znanja o NR Kini u Republici Srpskoj. Pored promovisanja kineskog jezika i kulture, odnosno upoznavanja šire i stručne javnosti s kineskim jezikom i kulturom, Konfucijev institut za cilj ima i jačanje obrazovne saradnje između Kine i Republike Srpske, kao i pružanje pomoći pri uspostavljanju saradnje različitih institucija Republike Srpske sa institucijama NR Kine. Institut organizuje izučavanje kineskog jezika u osnovnim i srednjim školama, kao i na visokoškolskim ustanovama, ali i edukuje i informiše poslovnu zajednicu Republike Srpske o načinima i prilikama poslovanja sa NR Kinom, pomažući im tako da savladaju ono što je neophodno za što uspješnije poslovanje sa Kinom i drugim azijskim zemljama. Redovno organizujući edukativne radionice koje promovišu kulturne vrijednosti kineskog naroda, Institut zapravo nastoji omogućiti sugrađanima da aktivnim sudjelovanjem bolje upoznaju i razumiju različite aspekte kineske kulture.

Telefon +387 51 304 001 i 304 013, lokal 210
Faks +387 51 315 694
Veb-sajt www.ki.unibl.org/ 
E-pošta konfucijev.institut@unibl.org
Adresa Univerzitetski grad, Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka
Direktori doc. dr Ljiljana Stević
prof. dr Luo Sjaoru