Navigacija

Sekretarijat Univerziteta

Mr Đorđe Markez
Generalni sekretar
Telefon: +387 51 321 275
E-pošta: gensek@unibl.org

Služba za pravne, kadrovske i administrativne poslove
Vanja Aleksić
Rukovodilac službe
Telefon: 051/321-481
E-pošta: vanja.aleksic@unibl.org

Zana Stevandić
Viši stručni saradnik za pravne poslove
Telefon: 051/321-276
E-pošta: zana.stevandic@unibl.org

Jovana Kovačević
Viši stručni saradnik za matičnu evidenciju radnika i matične knjige
Telefon: 051/321-276
E-pošta: jovana.kovacevic@unibl.org

Nataša Pavlović
Viši stručni saradnik za poslove pred sudovima i državnim organima
Telefon: 051/321-278
E-pošta: natasa.pavlovic@unibl.org

Služba za stručne poslove
Milica Kremenović
Rukovodilac službe
Telefon: 051/321-179
E-pošta: milica.kremenovic@unibl.org

Jovana Vuković
Viši stručni saradnik za podršku rada organa upravljanja
Telefon: 051/321-176
E-pošta: jovana.vukovic@unibl.org

Jelena Čolović
Viši stručni saradnik za  podršku rada organa upravljanja
Telefon: 051/321-279
E-pošta: jelena.colovic@unibl.org

Dragoslav Andrić
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189
E-pošta: dragoslav.andric@unibl.org

Mile Kajkut
Referent za protokol i arhivu
Telefon: +387 51 321 189