Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na postavljanju žičane ograde za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru  

Radna posjeta Univerzitetu u Ostinu

Viši asistent na Studijskom programu engleski jezik i književnost Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Milica Jošić-Milinović, ma, boravila je od 14. do 24. februara 2020. godine u radnoj posjeti na Univerzitetu u Ostinu u Teksasu. Ona je n...

Počinju Dani frankofonije

Tradicionalno obilježavanje Dana frankofonije u Banjoj Luci, počinje 02. marta 2020. godine u 9.00 časova u učionici broj 8 na Filološkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ovogodišnji Dani frankofonije biće otvoreni, stručnom obukom studenata francusk...