Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na UBL za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci za potrebe Rudarskog fakulteta Prijedor – LOT 2.   Prilog: Odluka o izboru LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge avio prevoza na relaciji Banja Luka-Moskva-Banja Luka, za potrebe učešća predstavnika Akademije umjetnosti UBL u realizaciji zajedničkog programa po osnovu međunarodne saradnje sa državnim univerzitetom GITIS

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge avio prevoza na relaciji Banja Luka-Moskva-Banja Luka, za potrebe učešća predstavnika Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci u realizaciji zajedničkog programa po osnovu međunarodne saradnje sa...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku korektivne šminke, kozmetike i preparata za potrebe realizacije manifestacije "Dani Vlade S. Miloševića 2017" u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije u...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže Organizacionih jedinica UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluge proljećne i jesenje sistematske deratizacije prostorija, zelenih površina i kanalizacione mreže Organizacionih jedinica Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora