Navigacija

Arhiva novosti

Književno veče sa Uve Kolebom

Književno veče sa njemačkim piscem Uve Kolbeom, održano je 26. oktobra 2017. godine u Austrijskoj biblioteci pri Fililoškom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Ovoj manifestaciji su prisustvovali studenti odsjeka Njemački jezik i književnost. Pozdravn...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme u okviru realizacije projekta „Projektovanje i izrada linije za ispitivanje efikasnosti termalnih solarnih panela“ Mašinskog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku laboratorijske opreme u okviru realizacije projekta „Projektovanje i izrada linije za ispitivanje efikasnosti termalnih solarnih panela“ Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac re...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke opreme - instrumenata za mjerenje za osavremenjivanje laboratorije Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke opreme - instrumenata za mjerenje za osavremenjivanje laboratorije Katedre za elektroenergetiku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrazac realizacije ugovora.  

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku i ugradnju materijala i opreme za naponsku instalaciju i IT mrežu na lokaciji Univerzitetskog kampusa za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UNIBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku i ugradnju materijala i opreme za naponsku instalaciju i IT mrežu na lokaciji Univerzitetskog kampusa za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci PRILOG: Obrazac r...