Navigacija

Arhiva novosti

Konferencija na Ekonomskom fakultetu

Konferencija  ''Inovacije i preduzetništvo – pokretači razvoja i zapošljavanja'' 2017, biće održana 15. decembra 2017. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci.  Ceremonija otvaranja ove Konferencije zakazana je za 9 časova u Svečanoj S...

Osnovan Konfucijev institut na UNIBL

Delegacija Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) u sastavu prof. dr Radoslav Gajanin, v.d. rektora, prof. dr Biljana Antunović, prorektor za međunarodnu saradnju i Ljiljana Stević, direktor Konfucijevog instituta (KI) na UNIBL prisustvovala je  12.12.2017. god...

Konkurs za imenovanje članova izbornih komisija na organizacionim jedinicama i Konkurs za izbor članova Studentskog parlamenta, članova nastavno-naučnog/Umjetničkog vijeća fakulteta/Akademije umjetnosti iz reda studenata na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu članu 11. i 42. Zakona o studentskom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 58/16), člana5 stav (1) Pravilnika o načinu izbora i broju članova Studentskog parlamenta i izboru studenta u nastavno-naučno/ Umjetničko vijeće fakult...