Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja Biltena broj 13 i broj 14 za potrebe projekta "Stručne institucije za tehnički pregled vozila Republike Srpske" UBL

  Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga štampanja Biltena broj 13 i broj 14 za potrebe projekta "Stručne institucije za tehnički pregled vozila Republike Srpske" Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora