Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Stipendije Katarskog univerziteta

Katarski univerzitet je ponudio tri stipendije za studente iz BiH za akademsku 2017/2018.godinu. Zainteresovani kandidati mogu aplicirati na sve fakultete, zavisno od uspjeha u srednjoj školi i kvote fakulteta. Apliciranje za prijem na odabrani fakult...

Neradni dani za vaskršnje/uskršnje praznike

U dane pravoslavnog Vaskrsa i katoličkog Uskrsa, koji su Zakonom o praznicima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 43/07) proglašeni kao vjerski praznici, za vjernike pravoslavne i katoličke vjeroispovijesti neradni dani biće: ...

Održana obuka u okviru STINT Erasmus+ projekta

Na Politehničkom univerzitetu Porto, Portugal, u periodu od 2.4. do 6.4.2017. godine održana je obuka u okviru međunarodnog projekta „Jačanje internacionalizacije na viskokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini“ (skraćeno „STINT“ od „Strenghtening o...

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2 Prilog: Odluka o izboru - LOT 2

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta UBL – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1 Prilog: Odluka o izboru - LOT 1