Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja skupa „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2016“ Univerziteta u Banjoj Luci

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja skupa „Tehnički pregledi vozila Republike Srpske 2016“ Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na sanaciji i ugradnji opreme instalacija grijanja u sklopu toplotnih podstanica i OJ Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke radova na sanaciji i ugradnji opreme instalacija grijanja u sklopu toplotnih podstanica i OJ Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja skupa "Tnjhnički pregled vozila Republike Srpske 2016" Univerziteta u Banjoj Luci

Poziv za dostavljanje ponuda za javnu nabavku hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja skupa "Tehnički pregled vozila Republike Srpske 2016" Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Poziv za dostavljanje ponuda