Navigacija

Arhiva novosti

WBC-INCO.NET tim objavio je brošuru putem koje se objavljuju vijesti, događaji, objavljeni pozivi kao i novi dokumenti. WBC INCO NET – Western Balkan countries INCO –NET Projekat o koordinaciji istraživačkih politika sa zemljama Zapadnog Balkana. Za d...

Na Univerzitetu u Banjoj Luci dana 21.12.2012. godine sa početkom u 12,00 časova održaće se svečana promocija doktora nauka.U naučni stepen doktora nauka rektor Univerziteta prof. dr Stanko Stanić ćepromovisati: Velimira Karavelića, Maju Hrvanović, Željk...

Ove godine poziva se omladina (od 18 do 30 godina) da razmisle od rješenjima za borbu protiv nezaposlenosti i siromaštva, zamislite idealan obrazovni sistem, zamislite svoje poslove iz snova i najbolje firme u budućnosti. Nagrada za najbolju ideju 3.000 e...