Navigacija

Arhiva novosti

Završen ljetni kurs kineskog jezika

Podjelom potvrda o uspješnom završetku kursa kineskog jezika u prostorijama Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci, 2. septembra 2020. godine, završen je ljetni kurs kineskog jezika za početnike.  Konfucijev institut je i ovog ljeta organizo...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke    ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 11

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke    ugradnog stomatološkog materijala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 11. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 11.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke kostiju za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 10

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke kostiju za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 10. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 10.

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke  hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke  hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 6. PRILOG: Obrazac realizacije ...

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke   proširivača, kočića i traka za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke   proširivača, kočića i traka za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 2.  

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli okvirnog sporazuma u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Obrazac realizacije LOT...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke antitijela i hemikalija za analizu „WNT/β – kateninski put u srčanoj insuficijenciji“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke antitijela i hemikalija za analizu „WNT/β – kateninski put u srčanoj insuficijenciji“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: obrazac realizacije ugovora - LO...