Navigacija

Arhiva novosti

Na Univerzitetu u Banjoj Luci 30. januara 2012. godine održaće se promocija doktora nauka sa početkom u 13,00 časova u Svečanoj sali Rektorata Univerziteta u Banjoj Luci.               Rektor Univerziteta promovisaće   ·      na čast doktora tehnički...

            Republika Srpska   UNIVERZITET U BANJOJ LUCI          Prošireni kolegijum                Univerziteta   Broj: 01-5062-4.3/11 Dana, 06.12.2011. godine               Na osnovu odredbe člana 45. Statuta Univerziteta, a na osnovu us...