Navigacija

Arhiva novosti

Poziv za ,,Advanced grantˮ

Objavljen je poziv za ,,Advanced grantˮ Evropskog istraživačkog savjeta ERC-2023-ADG. Poziv za grant objavljen je na stranici https://erc.europa.eu/apply-grant/advanced-grant i odgovarajućim stranicama za tendere i pozive okvira Horizont Evropa. Svi d...

Predavanje istraživača sa Univerziteta Bauhaus

Papal Suneja, istraživač i doktorand sa Univerziteta Bauhaus iz Vajmara, održaće 16. septembra 2022. godine, u 12 časova, predavanje na temu „Modernizam iza Zapada: slučaj Južne Azijeˮ. Predavanje, koje će biti održano u amfiteatru Arhitektonsko-građe...