Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 27. sjednice Senata

Na 27. sjednici Senata Univerziteta u Banjoj Luci, 11. jula 2018. godine razmatrane je i podržan Prijedlog izmjena i dopuna statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Senat je detaljno analizirao rezultate prvog upisnog roka na Univerzitetu na sva tri ciklus...