Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog skalpela, nožića, šprica i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 6. Prilog: Odluka o izboru.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke pomoćnih sredstava i sredstava za obradu za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Odluka o izboru.

Praksa za studente Pravnog fakulteta

Pripremni sastanak za obavljanje studentske prakse tokom ljetnje pauze, održan je 10. jula 2020. godine u prostorijama Republičke uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RUGIPP) u Banjoj Luci. Ovo je treća godina za redom kako studenti završnih...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta upravljanja Laboratorijom za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga ocjene i ispitivanja osiguranja kvaliteta upravljanja Laboratorijom za sertifikaciju sadnog materijala i rasada hortikulturnih biljaka Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILO...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 9

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 9. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. Prilog: Odluka o izboru