Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke multifunkcionalnog uređaja za potrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS – LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke multifunkcionalnog uređaja za potrebe Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta Univerziteta u Sarajevu u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS – LOT 2. Prilog: Odluka o izbo...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke opreme za fotokopiranje i štampanje za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS – LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku zajedničke javne nabavke opreme za fotokopiranje i štampanje za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci u okviru realizacije projekta Erazmus+ LANDS – LOT 1. Prilog: Odluka o izboru ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe studijskog programa Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1               Obrazac realizaci...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.