Navigacija

Arhiva novosti

RESINFRA@DR javne konsultacije o dokumentima uputstava

Interreg, kao dio IPA fonda, objavljuje periodični bilten sa novostima i dešavanjima unutar Fonda. Tokom četiri radionice dijaloga sa kreatorima politike, menadžerima i interesnim grupama uključenim u planiranje i rad istraživačkih infrastruktura (RI) i...