Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Odluka o izboru.

Prorektor Latinović boravio u Briselu

Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Goran Latinović, učestvovao je na konferenciji „Inclusive mobility: from good intensions to measurable outcomes”, održanoj 21. i 22. novembra 2019. godine na Slobodnom uni...