Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci - javna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja...

Ambasador Japana posjetio PMF

Ambasador Japana u BiH Hidejuki Sakamoto, posjetio je 19. novembra 2019. Prirodno-matematički fakultet (PMF) Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom sastanka sa delegacijom fakulteta koju je predvodio dekan prof. dr Goran Trbić, razgovarano je o  proširenju...

ERAZMUS+ informativni dan

ERAZMUS+ informativni dan, biće održan 28. novembra 2019. godine od 10.30 do 16.00 časova na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci. Događaj organizuje ERAZMUS+ kancelarija u BiH, u saradnji sa Delegacijom Evropske unije u BiH i Univerz...

Prijem za penzionisane profesore

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin, 15. novembra 2019. godine, sastao se sa profesorima Univerziteta, koji su otišli u zasluženu penziju. U srdačnom razgovoru sa profesorima, koji su radni vijek proveli radeći na Univerzitetu...

Prijem za pripravnike

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin, 15. novembra 2019. godine razgovarao je sa pet pripravnika koji obavljaju pripravnički staž na Univerzitetu. Rektor je u razgovoru sa pripravnicima istakao da je ovo prilika da se upoznaju s...