Navigacija

mr Slađana Babić

Tehnički sekretar - II-32
Prirodno-matematički fakultet
051/323-900

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP001 Odabrana poglavlja matematičke analize
2C13MAP002 Matematičke metode klasične mehanike
2C13MAP003 Odabrana poglavlja teorije parcijalnih jednačina
2C13MAP004 Numerička analiza
2C13MAP006 Teorija ekstremalnih zadataka
2C13MAP007 Odabrana poglavlja teorije dinamičkih sistema
Akademske studije prvog ciklusa
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C09MNS323 Metodika nastave matematike 2
1C09MNS515 Geometrija
1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MNS908 Elementarna geometrija 2
1C09MNS966 Metodika nastave analize
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS515 Geometrija
1C09MOS521 Elementarna geometrija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Nekoliko različitih načina rešavanja jednog geometrijskog zadatka

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 59
  Strana do 66
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_%20XV1_2009_59_66.pdf

  Zasnivanje matematike

  Časopis MAT-KOL
  Godina 2009
  Autori Slađana Babić
  Volumen XV
  Broj 1
  Strana od 37
  Strana do 58
  Veb adresa http://www.imvibl.org/dmbl/meso/mat_kol_15_1_2009/mat_kol_XV1_2009_37_58.pdf

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
Mia Jevđenić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
doc. dr Milana Grbić
Sara Jevđenić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Miroslav Pranić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
mr Bojan Nikolić
Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Vladimir Telebak
prof. dr Dragan Matić
Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM