Navigacija

prof. dr Miroslav Pranić
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Matematička analiza i primjene redovni profesor 27. decembar 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije trećeg ciklusa
DG20RNM Numerička matematika

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
I1MAT Matematika 1
R1MAT1 Matematika 1
R1MAT2 Matematika 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAP004 Numerička analiza
Akademske studije prvog ciklusa
1C07FOS363 Matematička analiza I
1C07FOS364 Matematička analiza II
1C09MIN898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MIN899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MNS898 Diferencijalni i integralni račun 1
1C09MNS899 Diferencijalni i integralni račun 2
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS566 Numerička matematika
1C09MOS975 Numeričke metode linearne algebre
1C19MIN011 Diferencijalni i integralni račun
1C19MIN021 Uvod u numeričku matematiku
1C19FNS001 Matematička analiza I
1C19FNS006 Matematička analiza II
Akademske studije trećeg ciklusa
3OPNA Odabrana poglavlja numeričke analize
3TA Teorija aproksimacija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quadrature with multiple nodes, power orthogonality, and moment-preserving spline aproximation, Part II

  DOI 10.2298/AADM180730018M
  Časopis APPLICABLE ANALYSIS AND DISCRETE MATHEMATICS
  Godina 2018
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 1
  Strana do 27

  The Lanczos algorithm and complex Gauss quadrature

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2018
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 50
  Strana od 1
  Strana do 19

  Gauss quadrature for quasi-definite linear functionals

  Časopis IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2017
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 37
  Strana od 1468
  Strana do 1495

  A rational Arnoldi process with applications

  Časopis NUMERICAL LINEAR ALGEBRA WITH APPLICATIONS
  Godina 2016
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 23
  Strana od 1007
  Strana do 1022

  Generalized anti-Gauss quadrature

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2015
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 284
  Strana od 235
  Strana do 243

  Computing approximate (block) rational Krylov subspaces without explicit inversion with extensions to symmetric matrices

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 43
  Strana od 100
  Strana do 124

  Rational Gauss quadrature

  Časopis SIAM JOURNAL ON NUMERICAL ANALYSIS: A PUBLICATION OF THE SOCIETY OF INDUSTRIAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2014
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 52
  Strana od 832
  Strana do 851

  Computing approximate extended Krylov subspaces without explicit inversion

  Časopis ELECTRONIC TRANSACTIONS ON NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2013
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 40
  Strana od 414
  Strana do 435

  Recurrence relations for orthogonal rational functions

  Časopis NUMERISCHE MATHEMATIK
  Godina 2013
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 123
  Strana od 629
  Strana do 642

  Maximum of the modulus of kernels of Gaussian quadrature formulae for one class of Bernstein-Szego weight functions

  Časopis APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
  Godina 2012
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 218
  Strana od 5746
  Strana do 5756

  Bounds of the error of Gauss-Turan-type quadratures, II

  Časopis APPLIED NUMERICAL MATHEMATICS
  Godina 2010
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 60
  Strana od 1
  Strana do 9

  Error bounds of certain Gaussian quadrature formulae

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2010
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 234
  Strana od 1049
  Strana do 1057

  Error estimates for Gaussian quadratures of analytic functions

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2009
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 233
  Strana od 802
  Strana do 807

  Error estimates for Gauss-Turan quadratures and their Kronrod extensions

  Časopis IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS
  Godina 2009
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 29
  Strana od 486
  Strana do 507

  On the remainder term of Gauss-Radau quadratures for analytic functions

  Časopis JOURNAL OF COMPUTATIONAL AND APPLIED MATHEMATICS
  Godina 2008
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 218
  Strana od 281
  Strana do 289

  Maximum of the modulus of kernels in Gauss-Turan quadratures

  Časopis MATHEMATICS OF COMPUTATION
  Godina 2008
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 985
  Strana do 994

  Error bounds of some Gauss-Turan-Kronrod quadratures with Gori- Micchelli weights for analytic functions

  Časopis KRAGUJEVAC JOURNAL OF MATHEMATICS
  Godina 2007
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 30
  Strana od 221
  Strana do 234

  On maximum of the modulus of kernels in Gauss-Turan quadratures with Chebyshev weights: The cases s=1,2

  Časopis FACTA UNIVERSITATIS - SERIES: MATHEMATICS AND INFORMATICS
  Godina 2005
  Autori Miroslav Pranić
  Volumen 20
  Strana od 123
  Strana do 128

Ostali radovi

  The remainder term of Gauss-Turan quadratures for analytic functions

  Izdavač Springer-Verlag
  ISSN/ISBN ISBN 978-1-4419-6594-3
  Godina 2011
  Autori Miroslav Pranić
  Strana od 253
  Strana do 266

Knjige

  Diferencijalni i inegralni račun 1

  Izdavač PMF Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-67-7
  Godina 2018
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Primjene matematičke analize

  Izdavač PMF Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-71-4
  Godina 2018
  Autori Vladimir Jovanović i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Matematika 1

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Banja Luka
  ISBN 978-99955-21-26-4
  Godina 2012
  Autori Duško Jojić i Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

  Numeričke metode

  Izdavač Prirodno-matematički fakultet Kragujevac
  ISBN 978-86-81829-84-4
  Godina 2007
  Autori Miroslav Pranić
  Tip knjige osnovni udžbenik

Projekti

Primjena kvadraturnih formula u izračunavanju granica matričnih funkcionala

U ovom projektu ćemo proučavati sljedeća tri problema: 1. Upotreba uopštenih Gaus-Radau kvadratura u kojima fiksirani čvor ima višestrukost veću od jedan. Ove kvadrature do sada nisu primjenjivane za aproksimaciju matričnih funkcionala. Za njihovo izračunavanje planiramo odrediti algoritam za dobijanje analoga matrice T_k iz (2), koji je zasad nepoznat. 2. Slično se planira uraditi i za Gaus-Lobato kvadrature...

Broj projekta 1259050
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim prof. dr Duško Jojić
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Tatjana Zec
Milan Predojević, ma
Lotar Rajhel
Vladan Jaguzović, ma
Miroslav Treml
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.08.2020.
Završetak projekta 01.08.2021.
Vrijednost projekta 11000.0 BAM

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Mia Jotanović
prof. dr Zoran Mitrović
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
prof. dr Miroslav Pranić
doc. dr Milana Grbić
Sara Koljančić, ma
Milanka Treml, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Numerička konstrukcija Kronrodovih kvadratura i primjene

Kronrodove kvadrature su dio mnogih softverskih paketa za numeričku integraciju i njihova konstrukcija je veoma atraktivan problem. Koriste se za pouzdanu procjenu greške Gausovih kvadratura koje se smatraju jednom od najpopularnijih metoda za aproksimaciju linearnih funkcionala i kao takve imaju brojne primjene (npr. analiza kompleksnih mreža )....

Broj projekta 1259020
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim Milan Predojević, ma
mr Tatjana Zec
Miroslav Treml
Vladan Jaguzović, ma
prof. dr Vladimir Jovanović
prof. dr Duško Jojić
Lotar Rajhel
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.05.2019.
Završetak projekta 01.05.2020.
Vrijednost projekta 18500.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim doc. dr Bojan Nikolić
Alen Đurić
doc. dr Milana Grbić
prof. dr Miroslav Pranić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
Milanka Treml, ma
mr Slađana Babić
Sara Koljančić, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 31.01.2023.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima

Metode bazirane na racionalnim Krilovljevim potprostorima su popularne metode za izračunavanje svojstvenih vrijednosti iz ciljanog dijela spektra matrice velikih dimenzija. Osnovna ideja je konstruisati manju matricu H čije svojstvene vrijednosti se poklapaju sa traženim svojstvenim vrijednostima polazne matrice A...

Broj projekta 0830904
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Miroslav Pranić
Projektni tim prof. dr Dragan Matić
doc. dr Marko Đukanović
mr Tatjana Zec
prof. dr Vladimir Jovanović
mr Biljana Sukara-Ćelić
Miroslav Treml
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 18.12.2018.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM