Navigacija

Mia Jotanović
asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za teorijsku matematiku
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za metodiku i opštu matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija asistent 27. jun 2019.

Predmeti

Rudarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
R1MAT2 Matematika 2

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
1C09MNS323 Metodika nastave matematike 2
1C09MNS903 Elementarna geometrija 1
1C09MNS914 Metodika nastave algebre
1C09MOS521 Elementarna geometrija

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Duško Bogdanić
Sara Koljančić, ma
Milanka Treml, ma
Mia Jotanović
doc. dr Milana Grbić
doc. dr Bojan Nikolić
prof. dr Miroslav Pranić
mr Slađana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM