Navigacija

Milanka Treml, ma
viši asistent

Saradnik - II-5
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet-Katedra za teorisku matematiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Algebra i geometrija viši asistent 27. avgust 2020.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13MAG002 Algebra
2C13MAG005 Diskretna geometrija
2C13MAG006 Reprezentacije konačnih grupa
2C13MAG009 Konačne grupe i njihovi karakteri
2C13MAG010 Algebarska teorija brojeva
Akademske studije prvog ciklusa
1C07HOS332 Matematika 1
1C09MIN293 Diskretna matematika
1C09MNS293 Diskretna matematika
1C09MNS322 Metodika nastave matematike 1
1C09MNS910 Elementarna teorija brojeva
1C09MOS281 Kompleksna analiza
1C09MOS686 Diferencijalna geometrija
1C09MOS969 Kombinatorika
1C09MOS971 Teorija brojeva
1C09MOS972 Teorija grafova
1C10TNS332 Matematika 1
1C10TNS333 Matematika 2
1C16HOS332 Matematika 1
1C16HOS333 Matematika 2
1C19MIN015 Kombinatorika
1C19MIN018 Elementarna teorija brojeva

Projekti

Konfiguracioni prostori u diskretnoj geometriji

Konfiguracioni prostor je topološki prostor koji parametrizuje sva moguća stanja nekog sistema geometrijskih objekata (particija skupa tačaka, aranžmani pravih i podprostora, sve ortogonalne baze, itd...). U problemima diskretne geometrije, dobar izbor odgovarajućeg konfi-guracionog sistema, odnosno „pametna“ interpretacija problema...

Broj projekta 1259049
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim Mia Jevđenić
Milanka Treml, ma
doc. dr Milana Grbić
mr Slađana Babić
Sara Jevđenić
prof. dr Miroslav Pranić
prof. dr Duško Bogdanić
prof. dr Zoran Mitrović
mr Bojan Nikolić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2020.
Završetak projekta 30.06.2021.
Vrijednost projekta 12000.0 BAM

Topološke i kombinatorne osobine nekih važnih kompleksa

U pokušaju rješavanja različitih problema u kombinatorici, geometriji, algebri, (kao i u još nekim oblastima matematike)se na prirodan način pojave simplicijalni kompleksi. Topološka i kombinatorna svojstva tih kompleksa su tema izučavanja nekih vodećih svjetskih matematičara (Ričard Stenli, Ginter Cigler, Laslo Lovas, Anders Bjerner, itd...). Od posebnog značaja je pronalaženje veza između kombinatornih i topoloških osobina tih kompleksa i polaznog problema.

Broj projekta 1259014
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim mr Bojan Nikolić
Alen Đurić
Sara Jevđenić
prof. dr Zoran Mitrović
prof. dr Miroslav Pranić
Milanka Treml, ma
doc. dr Milana Grbić
prof. dr Duško Bogdanić
mr Slađana Babić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.06.2019.
Završetak projekta 30.06.2020.
Vrijednost projekta 13000.0 BAM

Kombinatorne metode u topologiji i njihova primjena na probleme Tverbergovog tipa

Obojena Tverbergova teorema je jedna od centralnih tema u kombinatornoj geometriji. Pored velikog broja primjena, ova teorema je važna i zato jer se u dokazu teoreme koriste rezultati iz različitih oblasti matematike. U ovom trenutku nekoliko grupa matematičara (Berlin, Cirih, Beč, Beograd, Prag,...) na prestižnim univerzitetima i institutima posmatra probleme Tverbergovog tipa...

Broj projekta 0830905
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Duško Jojić
Projektni tim prof. dr Duško Bogdanić
Milanka Treml, ma
mr Vladimir Telebak
mr Slađana Babić
prof. dr Dragan Matić
prof. dr Zoran Mitrović
Finansijer Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske
Početak realizacije 01.09.2016.
Završetak projekta 17.01.2019.
Vrijednost projekta 12100.0 BAM