Навигација

Секретаријат Универзитета

Мр Ђорђе Маркез
Генерални секретар
Телефон: +387 51 321 275
Е-пошта: gensek@unibl.org


Руководилац Службе за стручне послове
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: 

Вања Алексић
Руководилац Службе за правне, кадровске и административне послове
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: vanja.aleksic@unibl.org

Јована Вуковић
Виши стручни сарадник за подршку рада органа управљања
Телефон: +387 51 321 176
Е-пошта: jovana.milic@unibl.org

Гордана Лончар
Виши стручни сарадник за послове пред судовима и државним органима
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: gordana.loncar@unibl.org

-------------
Виши стручни сарадник за матичну евиденцију радника
Телефон: +387 51 321 278
Е-пошта: 

Јелена Чоловић
Виши стручни сарадник за подршку рада органа управљања
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: jelena.colovic@unibl.org

Јована Ковачевић
Виши стручни сарадник за подршку рада органа управљања
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: izabela.markovic@unibl.org

Зана Стевандић
Виши стручни сарадник за правне послове
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: zana.stevandic@unibl.org

Урош Ђукић
Приправник
Телефон: +387 51 321 179
Е-пошта: uros.djukic@unibl.org

Драгослав Андрић
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189
Е-пошта: dragoslav.andric@unibl.org

Миле Кајкут
Референт за протокол и архиву
Телефон: +387 51 321 189