Навигација

Универзитетски рачунарски центрар (УРЦ)

Универзитетски рачунарски центра је основан 1991. године у склопу Ректората Универзитета у Бањој Луци с намјером да се чланицама Универзитета обезбиједи компјутерски сервиси. 

У новембру 1999. године заокружен је и финализован пројекат који је интегрисао y јединственy мрежнy цјелинy све инститyције Универзитета y Бањoj Лyци. Овај датyм се може сматрати званичним почетком рада Универзитетске академске мреже Универзитета y Бања Лyци, али исто тако и почетком рада Академске и истраживачке мреже Репyблике Српске (САРНЕТ).

Својом дјелатношћу УРЦ осигурава стабилну, поуздану, квалитетну и напредну е-инфраструктуру за потребе Универзитета, повезану на САРНЕТ, те пружа ефикасну и свима доступну подршку при употреби поменуте е-инфраструктуре и ИТ уопште.

Рачунарски центар отворен је за студенте радним даном од 8 до 16 часова. Сала за студенте има 20 рачунара са интернетском конекцијом и свим програмима потребним за наставни процес.

Телефон +387 51 321 070, 321 071, 321 078, 321 079, 321 080
Факс +387 51 465 595 
Веб-сајт www.urc.unibl.org
Е-пошта urc@unibl.org
Адреса Универзитетски град, Булевар војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука
Руководилац Центра Александар Гаћина
   

Александар Гаћина
Руководилац рачунарског центра

Телефон: +387 (0)51/321-071
Е-пошта: aleksandar.gacina@unibl.org

Небојша Бабић
Виши стручни сарадник - мрежни администратор

Телефон: +387 (0)51/321-082 
Е-пошта: nebojsa.babic@unibl.org

Сања Марковић
Виши стручни сарадник - систем аналитичар

Телефон: +387 (0)51/321-080 
Е-пошта: sanja.markovic@unibl.org

Бранислав Јовковић
Виши стручни сарадник - администратор сигурности

Телефон: +387 (0)51/321-081
Е-пошта: branislav.jovkovic@unibl.org

Слађана Грујић
Виши стручни сарадник - систем администратор

Телефон: +387 (0)51/321-078;
Е-пошта: sladjana.grujic@unibl.org

Ђорђе Стојисављевић
Виши стручни сарадник - програмер

Телефон: +387 (0)51/321-070
Е-пошта: djordje.stojisavljevic@unibl.org

Борис Топаловић
Стручни сарадник - администратор базе података

Телефон: +387 (0)51/321-079
Е-пошта: boris.topalovic@unibl.org

Гордана Милаковић

Курир - спремачица

Телефон: +387 (0)51/321-070
Е-пошта: