Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka grafičkih kartica za specijalizovane istraživačke radne stanice na Katedri za opštu elektrotehniku Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - Nabavka stomatološkog materijala za kliniku LOT 2 Prilog: Odluka o izboru - LOT 2

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta UBL – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatološkog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – Nabavka stomatološkog materijala za laboratoriju LOT 1 Prilog: Odluka o izboru - LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka advokatskih usluga zastupanja tuženog Univerziteta u Banjoj Luci – Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet u predmetu tužitelja Borivoja Kruškovića pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora – javna nabavka advokatskih usluga zastupanja tuženog Univerziteta u Banjoj Luci – Organizaciona jedinica Ekonomski fakultet u predmetu tužitelja Borivoja Kruškovića pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realiz...