Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku posuda za zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe provođenja projekta "Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zaštićenom području  Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku posuda za zbrinjavanje opasnog otpada za potrebe provođenja projekta "Uspostavljanje sistema integralnog upravljanja otpadom u zaštićenom području  Univerzitetski grad" za potrebe Instituta za genetičke resurse U...

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga organizovanja i realizacije kulturne manifestacije 52. Kočićevog zbora u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku usluga organizovanja i realizacije kulturne manifestacije 52. Kočićevog zbora u organizaciji Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izvođenja radova na pregrađivanju i sanaciji prostorije sa pratećim zanatskim radovima na lokaciji dijela zgrade koja se koristi sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta, a za potrebe Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku izvođenja radova na pregrađivanju i sanaciji prostorije sa pratećim zanatskim radovima na lokaciji dijela zgrade koja se koristi sa Fakultetom fizičkog vaspitanja i sporta, a za potrebe Arhitektonsko-građevin...