Navigacija

Arhiva novosti

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja 14. sastanka Upravnog odbora Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse (ECPGR) Instituta za genetičke resurse UBL

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hotelskih i ugostiteljskih usluga za potrebe održavanja 14. sastanka Upravnog odbora Evropskog programa saradnje za biljne genetičke resurse (ECPGR) Instituta za genetičke resurse Univerziteta...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mineralnog đubriva za potrebe prihrane usjeva na površinama Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mineralnog đubriva za potrebe prihrane usjeva na površinama Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Obrazac realizacije ugovora  

Javna nabavka usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Medicinskog, Ekonomskog, Šumarskog, Poljoprivrednog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Javna nabavka usluga hotelskog smještaja gostujućih profesora i saradnika za potrebe Medicinskog, Ekonomskog, Šumarskog, Poljoprivrednog i Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora