Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja Dana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i održavanja Naučnog skupa Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku ugostiteljskih usluga povodom obilježavanja Dana Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i održavanja Naučnog skupa Ekonomske politike malih zemalja u uslovima evropskih integracija   Prilog: Obrazac r...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga sukcesivnog uklanjanja bolesnih i suvih stabala i orezivanja u kompleksu "Univerzitetski grad" UBL za potrebe Instituta za genetičke resurse

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga sukcesivnog uklanjanja bolesnih i suvih stabala i orezivanja u kompleksu "Univerzitetski grad" Univerziteta u Banjoj Luci za potrebe Instituta za genetičke resurse Prilog: Obrazac realizacije...