Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku betonskih stubova za nasad maline, a za potrebe realizacije projekta "Urbana poljoprivreda" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora za javnu nabavku betonskih stubova za nasad maline, a za potrebe realizacije projekta "Urbana poljoprivreda" Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke laboratorijskih reagenasa za realizaciju projekta „Uloga hepcidina u nastanku anemije kod sportiskinja“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku nabavke laboratorijskih reagenasa za realizaciju projekta „Uloga hepcidina u nastanku anemije kod sportiskinja“ za potrebe Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora.

Studenti posjetili Budimpeštu

Studenti Univerziteta u Banjoj Luci,  boravili su u studijskoj posjeti u Budimpešti od 5. do 7. marta 2018. godine. U Mađarsku je išlo 129 studenata sa 13 fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prvi dan studijske posjete Budimpešti, studenti su imali ...