Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke frizersko-šminkerskih usluga za potrebe realizacije pilot epizode serijala "Ljetujte kod kuće" u okviru TEMPUS STUD AVP projekta za potrebe Akademije umjetnosti UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke frizersko-šminkerskih usluga za potrebe realizacije pilot epizode serijala "Ljetujte kod kuće" u okviru TEMPUS STUD AVP projekta za potrebe Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog...

Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke nabavke opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, u okviru realizacije NETREL TEMPUS projekta. Prilog: Odluka  o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampanja knjige pod naslovom „Žitarice, morfofiziologija, reproduktivna biologija“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta UBL

Obavještenje o dodjeli ugovora za nabavku usluga štampanja knjige pod naslovom „Žitarice, morfofiziologija, reproduktivna biologija“ za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Odluka   o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja priručnika za potrebe realizacije projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola na Mašinskom fakultetu Banjaluka“ za potrebe Mašinskog fakulteta UBL

Odluka   o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga štampanja priručnika za potrebe realizacije projekta „Obuka (stručno usavršavanje) profesora i nastavnika praktične nastave srednjih škola na Mašinskom fakultetu Banjaluka“ za potrebe...

Izmjena II Tenderske dokumentacije broj: JN/05-3.229-1/16 od 10.02.2016. godine u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji krova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UBL

Izmjena II Tenderske dokumentacije broj: JN/05-3.229-1/16 od 10.02.2016. godine u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji krova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilozi: Aneks 6 Anek...

Izmjena Tenderske dokumentacije broj: JN/05-3.229-1/16 od 10.02.2016. god. u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji krova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta UBL

Izmjena Tenderske dokumentacije broj: JN/05-3.229-1/16 od 10.02.2016. godine u postupku javne nabavke izvođenja radova na sanaciji krova na zgradi Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Izmjena Tenderske doku...