Navigacija

Arhiva novosti

Vlada RS odlučila da neće biti povećanja školarina

Vlada Republike Srpske usvojila je danas, na 78. redovnoj sjednici, održanoj u Banjoj Luci,  Prijedlog odluke o visini školarine za redovne i vanredne studente na studijskim programima prvog, drugog i trećeg ciklusa studija na javnim visokoškolskim usta...

Akademska 2016/17 godina

Odluka o broju redovnih i vanrednih studenata koji se upisuju u prvu godinu I ciklusa studija i u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2016/17. godini na javnim visokoškolskim ustanovama Objava konkursa za upis studenata u akademskoj 2016/17....