Navigacija

Arhiva novosti

Univerzitet u Banjj Luci bio je domaćin FP7 Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u petak, 22. marta 2013. godine. Radionica je organizovana u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijske razvojne agen...

Intera - Tehnološki Park u Mostaru bio je domaćin Radionice o pripremi prijedloga projekata, održane u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine. Ovaj događaj organizovan je u okviru redovnih aktivnosti NCP sistema Bosne i Hercegovine, a uz podršku Austrijsk...