Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 3, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke  laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 3, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 4, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 4, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 2, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 2, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 1, broj nabavke: 467/23

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih hemikalija za potrebe Instituta za generičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci, za LOT 1, broj nabavke: 467/23. PRILOG: Odluka o izboru - LOT1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja vatrogasnih aparata i ispitivanja hidrantske mreže i vatrodojavnih sistema za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Prijem za studente iz Poljske

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin sastao se 16. maja 2023. godine sa grupom od 13 studenata i dva profesora sa Katedre za srpski i hrvatski jezik Univerziteta u Vroclavu. Tokom sastanka u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci,...