Navigacija

Arhiva novosti

Početkom juna 2013. godine u Sarajevu je održan sastanak ministara nadležnih za oblast nauke u BiH na kojem su razmjenjene informacije o strateškim dokumentima za oblast nauke na nivou svih ministarstava, implementaciji zakona, statistici u oblasti nauk...

Obavještavamo Vas da će u utorak, 14. maja 2013. godine, sa početkom u 13.00 časova, na Arhitektonsko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, biti održan okrugli sto, na temu:  „Uticaj srednjoškolskog obrazovanja i pripremne nastave na uspjeh k...