Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjoj Luci na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci - LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na unutrašnjem uređenju i opremanju Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banjoj Luci na lokaciji Univerzitetski grad u Banjoj Luci - LOT 1, LOT 2, LOT 3 i LOT 4 Prilog...

Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke opremanja zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - lot 1 i lot 3

Odluka o poništenju postupka u postupku javne nabavke opremanja zgrade Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog i Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - lot 1 i lot 3 Prilog: Odluka o poništenju - lot 1              Odluka o poništenju - lot 3

Promovisani doktori nauka

U sklopu obilježavanja 47 godina rada i razvoja Univerziteta u Banjoj Luci, 9. novembra 2022. godine, promovisana su 84 doktora nauka koji su u protekloj godini odbranili svoje disertacije na našoj visokoškolskoj ustanovi. Rektor Univerziteta u Banjoj ...

Prezentacija BizVenture šampionata

Prezentacija o BizVenture 2.0 šampionatu zakazana je za 11. novembar 2022. godine, u 10 časova, u čitaonici Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Pozivamo sve zainteresovane studente Univerziteta u Banjoj Luci da dođu na prezentaciju i upo...