Navigacija

Arhiva novosti

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke usluga održavanja softvera za potrebe Dentalne klinike Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavj...