Navigacija

Arhiva novosti

Šumarski fakultet obilježio jubilej

Međunarodnom naučnom konferencijom ,,Perspektive šumarstva i povezanih sektora kao pokretača održivog razvoja u postkovid eriˮ, otvorenom 29. septembra 2022, obilježeno je 30 godina Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i 30 godina JPŠ ,,Šume Re...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci 

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci  prenosivog mjerača toplotnog opterećenja za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci laboratorijske peći za žarenje za potrebe Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: informacije o pregovaračkom postupku.