Navigacija

Arhiva novosti

Informacija sa 69. sjednice Senata

Senat Univerziteta u Banjoj Luci na 69. sjednici održanoj 1. jula 2021. godine razmotrio je i utvrdio Prijedlog Statuta Univerziteta u Banjoj Luci. Tokom sjednice održane u amfiteatru Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, razmotren je ...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova nadogradnje i rekonstrukcije objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova nadogradnje i rekonstrukcije objekta Stomatologije Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Promovisane dvije monografije

Monografije „Univerzitet u Banjoj Luci 1975-2020“ i „Vjerski objekti nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini“ promovisane su 23. juna 2021. godine u Pozorištu u Prijedoru. Prva monografija posvećena je 45. godišnjici Univerziteta u Banjoj Luci.  „O...