Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Univerzitetu u Banjoj Luci i to za šest lotova: -  LOT 1 - javna nabavka usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nast...

Onlajn info-dan na PMF-u

Onlajn info-dan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (PMF UNIBL) zakazan je za 29. april 2024. godine, od 12 do 14 časova. Tada će budućim studentima prodekanice PMF-a prof. dr Aleksandra Petrašević i doc. dr Milana Grbić dati ...