Navigacija

Arhiva novosti

Konkurs za prijem pripravnika na Univerzitetu u Banjoj Luci

Na osnovu člana 40. Statuta Univerziteta u Banjoj Luci i Rješenja Upravnog odbora JU Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske, broj: 02.2.1/0601-1068-2/22 od 12.05.2022. godine, rektor Univerziteta u Banjoj Luci raspisuje Konkurs za prijem pripravnika na...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga objavljivanja konkursa u dnevnim novinama za upis studenata u akademskoj 2022/2023 godini za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Erazmus+ sedmica razmjene: UNIBL ugostio delegaciju iz Kadiza

Na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL) u toku je Erazmus+ sedmica razmjene osoblja, u okviru koje na našem univerzitetu boravi delegacija Univerziteta u Kadizu. Riječ je o delegaciji sastavljenoj od 25 članova Univerziteta u Kadizu, predvođenoj prorek...

Informativni COST dan

Informativni COST dan biće održan 20. juna 2022. godine u onlajn formatu. Cilj događaja je da informiše istraživače i inovatore iz Bosne i Hercegovine i drugih zemalja Zapadnog Balkana o pravilima za učešće u COST akcijama, o ulozi i uticaju programa ...