Navigacija

Arhiva novosti

Zvanično počeo ChemTeach projekat

Partnerski Erazmus+ projekat Univerziteta u Banjoj Luci „Unapređenje kvaliteta nastave hemije u stručnom obrazovanju u Bosni i Hercegovini“ (Improvement the quality of chemistry teaching in VET in Bosnia and Herzegovina – ChemTeach) zvanično je otvoren na...

Radionica o zaštiti ličnih podataka

Dvodnevna radionica „Zaštita ličnih podataka i etički principi u kontekstu učešća u Horizont Evropa programu“ biće održana 27. i 28. februara 2024. godine u sali broj 8 u Rektoratu Univerziteta u Banjoj Luci. Cilj radionice, čiji je predavač doktorand...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja stomatoloških stolica za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga servisiranja stomatoloških stolica za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Na PMF-u predavanje uglednog fizičara

Ugledni fizičar prof. dr Juri Panebracev održaće 23. februara 2024. godine u 12 časova u amfiteatru Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci predavanje ,,Objedinjeni institut za nuklearna istraživanja u Dubni – nauka i obrazovanjeˮ. Pan...