Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke mjernog instrumenta za analizu korjenovog sistema metodom akustične tomografije za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora

Erazmus+ onlajn info dan za studente

Erazmus+ onlajn info dan za studente Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) biće održan 19. aprila 2021. godine u 12 časova, putem Zum platforme. Cilj događaja čiji je organizator Kancelarija za međunarodnu i međuuniverzitsku saradnju UNIBL, je da se Erazm...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  stomatološkog materijala za protetiku za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke  stomatološkog materijala za protetiku za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 2.   PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - L...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke potrošnog stomatološkog materijala za izvođenje nastave na studijskom programu Stomatologija Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 1. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - LOT 1