Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na   Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na   Rudarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 5. PRILOG: Odluka o izboru LOT 5.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. PRILOG: Odluka o izboru LOT 4.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na  Šumarskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 3. PRILOG: Odluka o izboru LOT 3.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga drumskog prevoza za potrebe izvođenja nastavnog procesa na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 2. PRILOG: Odluka o izboru LOT 2.  

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta  Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijske opreme i laboratorijskog potrošnog materijala za potrebe Medicinskog fakulteta, Prirodno-matematičkog fakulteta, Tehnološkog fakulteta, Poljoprivrednog fakulteta i Elektroteh...

Drugi upisni rok na UNIBL

Konkurs za upis studenata u drugom upisnom roku na Univerzitetu u Banjoj Luci (UNIBL) biće objavljen 17. avgusta 2022. godine. Prijem dokumenata za upis u prvu godinu, prvog ciklusa studija, u drugom upisnom roku planiran je od 29. avgusta do 2. septe...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke sjemenskog repromaterijala za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade elaborata o provedenim geotehničkim ispitivanjima za potrebe objekta  laboratorije Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade elaborata o provedenim geotehničkim ispitivanjima za potrebe objekta  laboratorije Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci PRILOG: Obrazac realizacije ugovora