Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke laboratorijske opreme za potrebe projekta „Sinteza površinskih aktivnih materija na bazi obnovljivih domaćih sirovina“ Tehnološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 8. PRILOG: Obrazac rea...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 4.