Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke uređaja za akustičnu tomografiju drveta (stabala) – 2D tomografija za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci.   Prilog: Odluka o izboru.

Prorektor Latinović boravio u Briselu

Prorektor za naučnoistraživački rad i razvoj Univerziteta u Banjoj Luci, prof. dr Goran Latinović, učestvovao je na konferenciji „Inclusive mobility: from good intensions to measurable outcomes”, održanoj 21. i 22. novembra 2019. godine na Slobodnom uni...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke računarske opreme za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci - javna nabavka računarske opreme za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 1. Prilog: Obrazac realizacije...

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja u postupku javne nabavke dodatnih radova na sanaciji prostorija za potrebe Mašinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Informacije o pregovaračkom postupku bez objave obavještenja...