Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke spektrofotometra sa određivanje boje plodova voća i povrća za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci - LOT 4. PRILOG: Obrazac realizacije LOT 4.