Navigacija

Arhiva novosti

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline)

Izvještaj Komisije o prijavljenim kandidatima za izbor u zvanje za užu naučnu oblast Hortikultura (voćarstvo, vinogradarstvo i vinarstvo, povrtarstvo, ljekovito i aromatično bilje, ukrasno bilje i uređenje okoline) Svjetlana Zeljković

Promovisani doktori nauka

Svečana promocija 30 doktora nauka Univerziteta u Banjoj Luci, održana je 8. novembra 2019. godine u prostrijama Rektorata. Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin, kaže da su promovisani doktori iz različitih naučnih oblasti. ,...

Preminuo prof. dr Čedomir Crnogorac

Dr Čedomir Cnogorac, penzionosani nastavnik Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, preminuo je 7. novembra 2019. godine. Na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci radio je od osnivanja fakulteta i dao veliki nau...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke usluga kolektivnog osiguranja zaposlenih i studenata i usluga osiguranja imovine za potrebe Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 1               Odluka o izboru - LOT 2