Navigacija

Arhiva novosti

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatoloških instrumenata za parodontologiju za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke stomatoloških instrumenata za parodontologiju za potrebe Specijalističkog centra "Dentalna klinika" Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Odluka o izboru najpovoljnije...

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na adaptaciji učionice u JU Gimnazija Banja Luka za potrebe Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke izvođenja radova na adaptaciji učionice u JU Gimnazija Banja Luka za potrebe Konfucijevog instituta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Odluka o izboru

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke kancelarijskog namještaja za potrebe Rektorata, Akademije umjetnosti i Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Odluka o izboru - LOT 2               Odluka o izboru - LO...

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga tehničkog ispitivanja, analize i podešavanja preciznosti laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga tehničkog ispitivanja, analize i podešavanja preciznosti laboratorijske opreme za potrebe Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga žetve poljoprivrednih usjeva za potrebe Eksperimentalno-edukativnog centra Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci Prilog: Obrazac realizacije ugovora

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 9

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke borera i igala za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 9. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - LOT 9.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 8

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke materijala za zubnu tehniku za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 8. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - LOT 8.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke hirurškog konca za potrebe Specijalističkog centra „Dentalna klinika“ Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci – LOT 5. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora - LOT 5.

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade UT uslova i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje saobraćajne infrastrukture u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga izrade UT uslova i glavnog projekta rekonstrukcije i izgradnje saobraćajne infrastrukture u Univerzitetskom gradu u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac realizacije ugovora