Navigacija

Arhiva novosti

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga usluga redizajna i održavanja veb stranice i izrada aplikacije za APA format naučnih i stručnih radova za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci

Obavještenje o dodjeli ugovora u postupku javne nabavke usluga usluga redizajna i održavanja veb stranice i izrada aplikacije za APA format naučnih i stručnih radova za potrebe Instituta za genetičke resurse Univerziteta u Banjoj Luci. PRILOG: Obrazac ...